Maak kennis met: Maak kennis met:
de Kerkenraad
Kerkrentmeester Trynke Mulder
 
lees meer »
 
Maak kennis met: Maak kennis met:
de Kerkenraad
Diaken Joke Akkerman
 
lees meer »
 
Maak kennis met: Maak kennis met:
de Kerkenraad
Ouderling Jan Cnossen
 
lees meer »
 
Plaatselijke Regelingen Plaatselijke Regelingen
Aangepaste/gewijzigde Plaatselijke Regelingen
klik hier

 
 
Digitale kerkcollecte Digitale kerkcollecte
Vanaf zondag 5 februari is er een extra en nieuwe betaalmogelijkheid v.w.b. de collectes in de kerk.
U kunt voor Diaconie en voor Kerk en Eredienst betalen d.m.v. het scannen van een QR-code met uw telefoon.
Het standaardbedrag staat op € 2,50 maar dat kunt u naar wens aanpassen. Bij het uitgaan van de kerk vindt u de twee gelamineerde kaarten met de QR-code.
Alle andere mogelijkheden om uw gift te geven blijven bestaan, het is niet meer dan een extra dienst die u aangeboden wordt en waar u gebruik van kunt maken als u dat handig vindt.
Uw kerkrentmeesters
 
 
Wie we zijn Wie we zijn
.... en willen zijn als gemeente.
 
lees meer »
 
Verjaardagsfonds Verjaardagsfonds
Een berichtje van het verjaardagsfonds
 
lees meer »
 
Plan van aandacht

Fotocollage van Baukje de Groot-Bosma
Plan van aandacht
Plan van aandacht (ofwel beleidsplan)
voor de komende jaren
 
lees meer »
 
Predikant Predikant
Onze predikant is ds. Lieke Weima.
U kunt contact met haar opnemen via
06-15259692 of mail naar
predikant@pknscharnegoutum.nl
 
lees meer »
 
Kerkenraad Kerkenraad
Namen van kerkenraadsleden, hun functie en de wijk waarin zij dienst doen. De adres- en mailgegevens kunt u opvragen bij de scriba, tel. 0515-856250 of mail naar scribaat@pknscharnegoutum.nl of scribaatpgsl@hotmail.com
 
lees meer »
 
Contact Contact
Telefoon en mailadressen
 
lees meer »
 
Commissies en Werkgroepen Commissies en Werkgroepen
Veel vrijwilligers maken dit mogelijk.
 
lees meer »
 
Financiën Financiën
Bankrekeningnummers
 
lees meer »