Nieuws Nieuws
Collecte 3 juli 2022

Onderwijs geeft kansarme kinderen toekomst

In India worden duizenden Dalit-kinderen gediscrimineerd en buitengesloten omdat ze niet bij een kaste horen. Samen met lokale partnerorganisaties wil Kerk in Actie deze kinderen helpen om uit de cirkel van armoede te komen en niet meer buitengesloten te worden. Ze zijn voor en na schooltijd welkom in een Bala Bata, een speciale dorpsschool. Daar krijgen ze huiswerkbegeleiding en muziek-, dans- en sportlessen. Zo krijgen ze meer zelfvertrouwen en verbeteren hun schoolprestaties. Ook wordt er gekeken naar de thuissituatie van de kinderen. Door deze liefde en aandacht ontdekken kinderen dat ze de moeite waard zijn. We collecteren voor dit werk, zodat jaarlijks bijna 4.000 kinderen een betere toekomst krijgen. maak uw bijdrage over via NL 89 ABNA 0457 457 457 t.n.v. Kerk in Actie. Meer informatie: www.kerkinactie.nl.

Opbrengst spaardoosjes

De opbrengst van de spaardoosjes is € 450,--. Wij danken u hartelijk voor uw bijdrage.

Met vriendelijk groet,
namens de ZWO, Irma Sibma


 
 
Wat is ZWO? Wat is ZWO?
ZWO betekent Zending, Werelddiaconaat en Ontwikkelingssamenwerking.
 
lees meer »