Wat is de kinderkerk? Wat is de kinderkerk?
Doelstelling Onze doelstelling is enerzijds om kinderen vertrouwd te maken met de kerkdienst en anderzijds om hen op hun eigen niveau aan te spreken en hen op een plezierige en bij hun leeftijd passende manier in aanraking te brengen met ons Christelijk geloof. Verhalen (uit de bijbel, soms spiegelverhalen), feesten en tradities staan hierbij centraal.

Voor wie? De Kinderkerk is bedoeld voor kinderen die naar de basisschool gaan, in de leeftijd van 4 t/m 12 jaar. Jongere kinderen, die het aan kunnen een poosje zonder hun ouders te zijn, zijn ook welkom.

Wanneer? Tijdens Nieuw Vieren (1ste zondag vd maand) en Club op Zondag (3de zondag vd maand) en bij een doopdienst. Tijdens de vakanties is er geen kinderkerk. 

Opbouw dienst - Normaliter maken de kinderen die naar de kinderkerk gaan het begin en het einde van de kerkdienst mee, behalve tijdens de projecten van de Veertigdagentijd en Advent. Voor de lezingen kan de predikant kinderen (die dat willen) uitnodigen om naar voren te komen, om te kijken wat er in de schatkist zit en gaat kort met ze in gesprek. Eén kind mag daarna een lichtje aansteken en dat wordt dan in een lantaarntje meegenomen naar het “Martenshûske”. Bij het uitgaan van de kerk zingen we het lied ‘It wurd’:
'Hyltyd âlde wurden, om wer troch te jaan
Al mar nije minsken om it wurd te dwaan
Dûnsje mei de wurden, sjong se no mar bliid
Kom mar yn ‘e rige, rige troch de tiid’

Tijdens de kinderkerk wordt een (bijbel)verhaal gelezen en er wordt met de kinderen gesproken over het verhaal en/of het thema van die zondag. Vaak staat in het najaar een verhaal uit het Oude Testament centraal en vanaf het nieuwe jaar een verhaal uit het Nieuwe Testament. Daarna mogen de kinderen een verwerking maken.
Tijdens de kinderkerk mogen de kinderen hun collectegeld in een spaarvarken doen. De opbrengst is bestemd voor Make a Wish. 

Muziek/zetting 'Hyltyd âlde wurden'
 
terug