Paasviering voor 70+

Paasviering voor 70+
Paasviering voor 70+ in het Swettehûs
Op zaterdag 25 maart  a.s. willen we onze paasmiddag weer vieren!

 
lees meer »
 
Bloemen mee met Pasen Bloemen mee met Pasen
Voor paaszondag 9 april a.s. willen we alle gemeenteleden vragen om, net als voor de coronaperiode, een bloemetje mee te nemen naar de kerk. Na afloop van de dienst mag/kan iedereen die dat wil, dit brengen bij een gemeentelid of dorpsgenoot.

 
Het Hoogste Lied Het Hoogste Lied
Zondag 23 april a.s. in de Martenskerk
Klik hier voor het affiche
 
lees meer »
 
Muzyktheaterstik 'Ocke' Muzyktheaterstik 'Ocke'
Een bericht wat te laat komt voor de volgende Frissel, vandaar hier te lezen.

De âlde Martinitsjerke yn Snits is hielendal fernijd. Nei in proses fan jierren wurdt ús tsjerke op 10 april feestlik iepene.
Yn dyselde wike wurdt it muzyktheaterstik 'Ocke' opfierd. Yn 'e bylage fine jo it parseberjocht fan dit evenemint. Soene jo dat trochstjoere wolle nei de redaksje foan jo tsjerkeblê. 


Aukje Westra, dûmny
 
lees meer »
 
Inspiratiedag Samen Jong 22-04-2023 Inspiratiedag Samen Jong 22-04-2023

Uitnodiging Inspiratiedag 'Samen jong'

 

 

lees meer »
 
Digitale kerkcollecte Digitale kerkcollecte
Vanaf zondag 5 februari is er een extra en nieuwe betaalmogelijkheid v.w.b. de collectes in de kerk.
U kunt voor Diaconie en voor Kerk en Eredienst betalen d.m.v. het scannen van een QR-code met uw telefoon.
Het standaardbedrag staat op € 2,50 maar dat kunt u naar wens aanpassen. Bij het uitgaan van de kerk vindt u de twee gelamineerde kaarten met de QR-code.
Alle andere mogelijkheden om uw gift te geven blijven bestaan, het is niet meer dan een extra dienst die u aangeboden wordt en waar u gebruik van kunt maken als u dat handig vindt.
Uw kerkrentmeesters
 
 
Gewijzigde excursie datum Gewijzigde excursie datum
Namens de Groene Kerk commissie:
De datum van de natuurexcursie naar het Skriezerlân te Wommels op 16 april wordt verplaatst naar een nieuwe datum namelijk 13 mei a.s. om 15.30 uur vanuit de kerk. Welke gezinnen willen daar aan deelnemen? Er zijn twintig kaarten beschikbaar! 
Opgeven kan tot 23 maart door een berichtje te sturen naar Wietske 06-25432428 of Petra 06 -21493028. 
 
 
Verjaardagsfonds Verjaardagsfonds
Een berichtje van het verjaardagsfonds
 
lees meer »
 
Aardbeving Turkije en Syrie

Aardbeving Turkije en Syrie
Geven via Kerk in Actie
Klik hier om rechtstreeks naar de webpagina te gaan van Kerk in Actie Noodhulp Syrie

Geven via giro 555 klik hier