Contact Contact
Beamerteam
beamerteamscharnegoutum@gmail.com

De Frissel
defrissel@pknscharnegoutum.nl

Graach Dien
graachdien@pknscharnegoutum.nl

Kerkrentmeesters
06-51417576
voorzittercvk@pknscharnegoutum.nl

Kinderkerk
kinderkerkscharnegoutum@gmail.com

Koster
0515-417068
kostercontact@pknscharnegoutum.nl

Koster voor begrafenissen
0515-411329 of 06-16948875
johannesleeverink1946@gmail.com

Ledenadministratie
0515-420886
ledenadministratie@pknscharnegoutum.nl

Organisten
0515-431705
organisten@pknscharnegoutum.nl

Predikant
vacant

Preekregelaars
0515-423468
preekregelaars@pknscharnegoutum.nl

Scriba
0515-856250
scribaat@pknscharnegoutum.nl

Winterwerk
0515-419755
winterwerk@pknscharnegoutum.nl

ZWO
zwoscharnegoutum@hotmail.com
terug