Kerkenraad Kerkenraad
Naam / functie    
     
PREDIKANT    
Lieke Weima    
     
SCRIBA    
Dicky van Elven-Dijkstra    
     
OUDERLINGEN    
André Grolleman (voorz.)    
Janke van der Meer wijk 1
Betty Tamminga (voorz. PR) wijk 2
Hannie de Boer wijk 3
Pieter en Froukje Jellema wijk 4
Annie Lam (dubbelfunctie) wijk 5
Kor  en Sjoukje Huitema wijk 6
Annet van de Belt wijk 7
Ruurd Lieuwes wijk 8
     
JEUGDOUDERLING    
Annie Lam    
     
OUDERLING/KERKRENTMEESTER    
Theo Hofman    
Trynke Mulder    
Thijs de Groot    
     
DIAKENEN    
Vacant wijk 1
Margriet van Schepen wijk 2
Wietske Zeilstra wijk 3
Joke Akkerman-Zeilstra wijk 4
Nanne Greven wijk 5
Gertrude de Haan wijk 6
Janny Meesters-Hofstee (secr.) wijk 7
terug