Kerkenraad Kerkenraad
Naam / functie    
     
PREDIKANT    
Lieke Weima    
     
SCRIBA    
Dicky van Elven-Dijkstra    
     
OUDERLINGEN    
Johan Ypma (voorz.)    
Jaike Sijbesma-Bergstra wijk 1
Jan Cnossen wijk 2
Hannie de Boer-Bleeker wijk 3
Pieter en Froukje Jellema
Froukje (voorz. PR)
wijk 4
Annie Lam-de Boer (dubbelfunctie) wijk 5
Kor en Sjoukje Huitema-Postma wijk 6
Annet van de Belt-Bartlema wijk 7
Ruurd Lieuwes wijk 8
     
JEUGDOUDERLING    
Annie Lam    
     
OUDERLING/KERKRENTMEESTER    
Theo Hofman    
Trynke Mulder    
Thijs de Groot    
     
DIAKENEN    
Bea Atsma-Postma wijk 1
Margriet van Schepen-van der Wal wijk 2
Wietske Zeilstra-Nauta wijk 3
Joke Akkerman-Zeilstra wijk 4
Vacant wijk 5
Gertrude de Haan-Nieuwenhuis wijk 6
Janny Meesters-Hofstee (secr.) wijk 7
terug