Rouw en trouw Rouw en trouw
Rouw- en Trouwdiensten Protestantse Gemeente Scharnegoutum-Loënga c.a.
De Martenskerk neemt in ons dorp een belangrijke plaats in waar het gaat om rouw- en trouwdiensten. Wij zien dat als een dienstverlening aan onze gemeenschap, zowel voor mensen binnen als buiten de kerkelijke gemeenschap. We willen deze diensten, waarin steeds meer buiten- en binnenkerkelijken, gelovigen, niet of anders gelovigen samenkomen, toegankelijk en laagdrempelig houden. Dat geldt ook voor de financiële kant ervan.

Hierover zijn de volgende afspraken gemaakt:
Voor betalende kerkbalans-leden is de huur van de kerk € 200,00 incl. 2 uur koster.
Mensen die geen (betalend) lid zijn betalen voor de huur van de kerk € 500,00 incl. 2 uur koster.
Mocht u de huurkosten niet kunnen dragen, dan kunt u daarover vertrouwelijk contact opnemen met de predikant of de voorzitter van de kerkenraad om een regeling te treffen.
 
terug