Profielschets predikant Profielschets predikant
Profielschets dominee

Wij zijn een actieve gemeente onder de rook van Sneek. We werken met een plan van aandacht. Dit plan bestaat uit waarden waar wij als gemeente voor staan en voor willen gaan. Ga je met ons mee?

‘Omtinken’ is voor veel mensen misschien wel de belangrijkste waarde van de kerk: met elkaar meeleven. In het naar elkaar omzien lopen de dorpsgemeenschap en de kerkgemeenschap in elkaar over. Dit geldt ook voor de waarde ‘Maatschappelijke betrokkenheid’, met initiatieven als het deelkastje, Graach dien, Putsjekafee en een beginnende samenwerking tussen verschillende groene initiatieven uit het dorp en Groene Kerk.
We zoeken een dominee die benaderbaar is voor alle mensen; zowel van binnen als buiten de kerk. Een dominee met “1 been in de kerk en 1 been in het dorp” om zo de verbinding te behouden en te verstevigen. Spontaan, communicatief sterk met humor is belangrijk, alsook het goed kunnen luisteren.

We doen het als gemeente en dominee ‘Meiinoar’. We zijn dankbaar voor het feit dat we veel vrijwilligers hebben die hun steentje bij willen dragen. Als dominee van onze gemeente hoef je niet alles alleen te doen; we werken graag samen en vinden het fijn dat je samen met de kerkenraad een spin in het web wilt zijn om zo overzicht te houden en subgroepen te sturen en te begeleiden. Ook mag je mensen uitdagen om mee te doen en mee te organiseren.

Op het vlak van spiritualiteit/geloofsbeleving beschrijven wij onszelf als ‘Ruimdenkend en vernieuwend’. Authentieke geloofsbeleving is belangrijker dan vasthouden aan oude waarheden. We zijn nieuwsgierig en vaak ook zelf op zoek naar nieuwe wegen. We zoeken een dominee die samen met ons deze nieuwe wegen wil ontdekken, die openstaat voor nieuwe ontwikkelingen met als basis datgene wat we al gerealiseerd hebben. Een dominee die tussen ons in staat en ons uitdaagt om ons (verder) te ontwikkelen.

De kerkgemeenschap voelt voor veel van ons als thuiskomen en is een veilige plek voor verschillende mensen. Het is een ‘Huis voor de ziel’; zonder voelt “dakloos”. De kerkgemeenschap biedt ons ruimte om een diepere laag in onszelf aan te boren. We vinden het fijn als een dominee zijn/haar visie deelt op actuele onderwerpen/gebeurtenissen en dat we iets mee kunnen nemen vanuit de dienst, wat ons raakt. Natuurlijk kunnen we ook geraakt worden tijdens het bijwonen van gespreksgroepen of andere laagdrempelige activiteiten. Of in een open en spontaan gesprek van mens tot mens. We zoeken een dominee die hier open voor staat.

We vinden het belangrijk om de ‘traditie door te geven’. We hebben een weliswaar relatief kleine maar sterk betrokken groep ouders die de kinderkerk draagt, met veel enthousiasme en ook regelmatig veel bezoekers! Ook het JOP-team doet fantastisch werk voor de jonge tieners. Juist bij de kinderen en tieners merk je dat lang niet alle deelnemers (betrokken) kerkleden zijn, maar via school of vrienden meekomen. Net als in veel andere gemeenten ligt hier nog ruimte voor ontwikkeling. We zoeken een dominee die het gesprek tussen generaties op gang kan brengen en buiten de gebaande paden met ons wil ontdekken hoe we een aantrekkelijke gemeenschap kunnen zijn voor jong & oud.

We zoeken een dominee die het Fries beheerst, of het wil leren en de taal spreekt van deze tijd.
We beseffen ons dat we misschien (te) veel vragen. We hopen dan ook dat het je is opgevallen dat in bovenstaande tekst het woordje ‘samen’ vaak  gebruikt wordt. We zijn niet op zoek naar “het schaap met de 5 poten” maar gaan graag samen aan de slag met een dominee die niet alleen vanuit het hoofd, maar ook vanuit het hart en de buik spreekt, leeft en preekt en die wij ook graag de ruimte geven voor het ontwikkelen van zijn/haar eigen talenten.
 
terug