Predikant Predikant
Vanaf 8 april 2024 zijn wij een vacante gemeente.
In voorkomende gevallen kunt u contact opnemen met uw wijkouderling of met mevr. Froukje Jellema 0515-415641 of 06-22824208 of mail naar jelstel@gmail.com
 
terug