Pinksterfeest 316 Pinksterfeest 316

Lieve broers en zussen,

Pinksterfeest 316 Wijnjewoude 2022 ligt alweer even achter ons. Na 2 jaar opnieuw een Pinksterfeest. In korte tijd opgezet. De Heer heeft voorzien. Wat hebben we een gezegend weekend ontvangen. Een prachtig terrein op een prachtige plek. De boeren en landeigenaren stellen land en plek beschikbaar; ook dat is een prachtige zegen, dat mag ook wel eens gezegd worden. Zo hebben we daar een plaats van ontmoeting met God en elkaar gehad voor het hele gezin. Waarbij ook een grotere groep mensen heeft gekozen om er ook bij te kamperen.

Een plek van rust en vrede voor jong en oud; een plek waar Gods geest aanwezig was. Dat was wat de gasten ervoeren. Genietende kinderen, tieners die genoten van gezelligheid rond het kampvuur en samenkomsten van ontmoeting in hun tent en de volwassenen die programma’s konden volgen of een wandeling konden maken in de bosrijke omgeving.

Hierbij sturen we de link van een ’after movie’ om een impressie te geven. https://www.youtube.com/watch?v=QMeIo-ZCC4U

Mensen zijn in beweging gekomen onder het thema: Jezus zegt: volg Mij! Het vuurtje van Pinksteren. Ons verlangen is, dat iedereen dit vuurtje meeneemt naar zijn woonplaats om daar een vuurtje te zijn samen met anderen, zodat er werkplaatsen van Gods Geest gaan ontstaan.

‘Want Gods liefde voor de mensen was zo groot, dat Hij zijn enige Zoon gegeven heeft, opdat iedereen, die in Hem geloofd wordt gered.’

Er waren mensen aanwezig vanuit veel verschillende plaatsen in Noord Nederland.

Enkele getuigenissen:

Ik was na een half uur hier te zijn geweest meteen verliefd op 316 en kom hier graag volgend jaar het hele weekend met mijn gezin.”

“We zeiden tegen elkaar, we gaan 1 samenkomst bezoeken dit weekend en kijk nu, we zijn elke dag een moment geweest en willen graag volgend jaar kamperen en meewerken als vrijwilliger.”

“Wat een zegen, ben door het bezoeken van de samenkomst op zaterdagavond bevrijd van mijn verslaving waar ik al jaren aan vast zat, prijs God en mijn dochter zei: ik wil hier wel wonen mam.”

We zijn alweer begonnen met Pinksterfeest 2023. We willen jullie vragen om ons te steunen met gebed en financiën. We zijn niet uit de kosten gekomen. Vandaar ook deze vraag. We geloven, dat Jezus Christus Zijn gemeente en Zijn Koninkrijk bouwt door wat wij met elkaar voorstaan. 

Jullie kunnen ons steunen door een donatie op rek. nr. NL92 RABO 0140291342 t.n.v. Unite in Christ, onder vermelding van Pinksterfeest 316.

Wij kijken uit naar het Jaar 2023. Met dank en de hartelijke groeten.

Namens Pinksterfeest 316
Willem Jongsma

terug