Meiinoar oant miel Meiinoar oant miel
Graach Dien nodigt u uit op vrijdag 10 februari voor:

Een knetterend samenzijn.
Er staat nl. een compleet aangekleed menu van erwten- en bruine bonensoep voor ons klaar.
Ook nu weer verzorgd door Teake Posseth van de Trilker in Poppenwier.

In onze doelstelling is het sociale aspect minstens zo belangrijk als het vullen van de maag.
U krijgt dan ook ruim de tijd om gezellig met elkaar te 'keuvelen'.

De kosten voor deelname bedragen € 15,-- p.p.
Bij opgave a.u.b. aangeven of u gehaald en gebracht wilt worden.

Opgave bij:
Anna Luimstra 0515-420163, Baukje de Groot 0515-422351,
Joke Leeverink 0515-411329 of Geart Bos 0515-416753.
Of mailen naar: graachdien@pknscharnegoutum.nl
terug