Mei-inoar ite Mei-inoar ite
Graach dien organiseert de komende maanden weer vier keer 'Mei-inoar ite' voor senioren.
In 2023 op 13 oktober en 1 december en in 2024 op 9 februari en 26 april.
De eerstvolgende is dus op 1 december a.s., noteer het alvast in uw agenda.

Voor informatie en opgave kunt u zich wenden tot:
Anna Luimstra, tel. 0515-420163 / 06-16646432
terug