Mei-inoar ite Mei-inoar ite
Graach dien heeft de afgelopen maanden al drie keer een 'Mei-inoar ite' georganiseerd voor senioren.
In 2023 was dat op 13 oktober en 1 december en in 2024 op 9 februari. 
De eerstvolgende en laatste van dit seizoen is op 26 april 2024, noteer het alvast in uw agenda.

Voor informatie en opgave kunt u zich wenden tot:
Anna Luimstra, tel. 0515-420163 / 06-16646432
 
terug