Maak kennis met: Maak kennis met:

‘Je leert mensen weer op een andere manier kennen’ 
Maak kennis met diaken Joke Akkerman
 

Talloze mensen zetten zich als vrijwilliger in voor onze kerkgemeenschap. Zo zijn er bijvoorbeeld ‘diakenen’, die deel uitmaken van de kerkenraad. Maar wat doen zij nou eigenlijk? En wie zijn zij? Joke Akkerman vertelt.

‘Toen iemand uit de straat mij kwam vragen of ik misschien lid wilde worden van de kerkenraad, was ik in eerste instantie heel verrast. Waarom kwam ze bij mij? Ik kwam namelijk eigenlijk nooit meer in de kerk. Tegelijkertijd had ik er al vaker aan gedacht om weer eens naar de kerk te gaan. Ik wilde wel, maar de drempel om die stap weer te zetten voelde hoog, dus dan bleef het erbij. Nu had ik een goede aanleiding om weer wat meer betrokken te raken. Bovendien vind ik het belangrijk dat de kerk doorgaat, het betekent zo veel voor zoveel mensen. En ik ben lid, dus dan moet je je ook inzetten, vind ik.

Nu ben ik al ruim anderhalf jaar diaken. Samen met de andere diakenen zoeken we bijvoorbeeld goede doelen uit waar het collectegeld naartoe gaat. Zelf zou ik het mooi vinden als we het helpen en omzien naar elkaar ook wat dichter bij huis zouden kunnen halen, dus niet alleen voor goede doelen ver weg. Daarom vind ik het heel mooi dat we nu aan het nadenken zijn over een ‘deelkastje’ voor houdbare voedingsmiddelen in ons dorp.

Als diaconie verzorgen we daarnaast met Kerst en Pasen een ouderenmiddag. Dat vind ik misschien nog wel het mooiste om te doen, met alle contacten die daaruit voortvloeien. Als ik de uitnodigingsbriefjes rondbreng, word ik soms binnen gevraagd en zitten we zomaar heel lang te praten! Ik woon al heel lang in Scharnegoutum en ken bijna iedereen wel, maar doordat ik nu diaken ben, leer ik mensen ook weer op een andere manier kennen. Je hebt een ander soort gesprekken.

Ook onderling vind ik de sfeer heel fijn. We hebben een enthousiaste groep, jonger en wat ouder door elkaar. Dat gaat heel goed samen, ik zie eigenlijk geen verschil. Je kunt alles zeggen en ik kon als beginnend diaken ook gewoon alles vragen. Je helpt elkaar. Ik heb zeker geen spijt dat ik ‘ja’ heb gezegd!’

Enthousiast geworden? Per september zijn we weer op zoek naar nieuwe diakenen, ouderlingen en kerkrentmeesters. Spreek Joke of een ander kerkenraadslid aan, of mail naar de scriba, en we kijken in overleg op welke plek je iets zou kunnen betekenen.

terug