woensdag 22 februari 2023 om 19.30 uur

Aswoensdag Oecumenische dienst
Voorganger(s): Pastor Lucas Foekema en ds. Lieke Weima

In de RK Sint-Martinus kerk in Reahus

terug