Groene Kerk

Groene Kerk

We gaan als protestantse gemeente van Scharnegoutum aan de slag om beter om te gaan met de aarde, planten, dieren én mensen voor de toekomst van ons allemaal. Met een kleine projectgroep zijn we in 2019 gestart met het project ‘Groene Kerk’. Dit is een landelijk initiatief om ook als kerken actief aan de slag te gaan met duurzaamheid, sociale rechtvaardigheid en het vergroenen van de eigen gemeenschap.

Praktisch

We worden in de media overspoeld met informatie over duurzaamheid, gezond eten, verantwoord leven etc. en in de politiek wordt veel gepraat over diverse maatregelen. De gevolgen van de opwarming van de aarde zijn enorm en inmiddels zichtbaar, ook m.b.t. onze eigen gezondheid en omgeving. Wij gaan met onze commissie vanuit de kerk praktisch aan de slag met groene stappen. Via de Frissel en de website van de PKN Scharnegoutum-Loënga houden we jullie op de hoogte waar we mee bezig zijn, geven tips en hopen we dat we onze activiteiten kunnen verbinden met andere initiatieven en dat meer mensen mee gaan doen. Alle kleine beetjes helpen en het zou goed zijn om zonder regels langzaam aan als gemeente groenere gewoontes aan te leren. Het blijft natuurlijks ieders eigen keuze wat wel of niet te doen.

Bewust en duurzaam bezig

Voor aanmelding bij de groene kerken wordt gevraagd om jaarlijks enkele stappen te doen op het gebied van duurzaamheid. We zijn in de gemeente al bewust en duurzaam bezig met Graach dien, het Putsjekafee, de recycling van cartridges, etc. in de kerk, bewuste inkoop bijv. Fair trade koffie/thee, afval scheiden en bewuste maaltijden op de dankdag en in de stille week.

We gaan de komende tijd in gesprek met mensen in de gemeente om nieuwe ‘groene’ stappen te zetten. Zie hier voor meer informatie op de landelijke website: www.groenekerken.nl

Groene Kerk Scharnegoutum (projectgroep)


Neem gerust contact op over de Groene Kerk. Ideeën en suggesties zijn welkom.

Wietske Brandinga
Wietske Zeilstra
Kees de Vries
 
terug