Gezamenlijke maaltijden Gezamenlijke maaltijden
Vanuit Graach Dien willen we het komende seizoen vier keer, steeds op een vrijdagavond, voor senioren een gezamenlijke maaltijd in het Dorpshuis organiseren zoals we dat in het verleden ook gedaan hebben.
De eerste drie van dit seizoen hebben we al gehad op 14 oktober en op 9 december 2022 en op 10 februari jl.
Blijft er nog 1 datum over: 28 april 2023. Zet alvast in uw agenda!
Laagdrempelig en voor een vriendelijke prijs. Diegenen die in het verleden hierbij aanwezig waren krijgen bericht van ons, maar ook 'nieuwe' gasten zijn van harte welkom. U kunt zich bij één van ons aanmelden!
Geef u op bij Anna Luimstra, Baukje de Groot, Joke Leeverink of Geart Bos. 
terug