Doppen voor het diabetesfonds Doppen voor het diabetesfonds

Doppenactie

De werkgroep “Groene Kerk” van de PKN gemeente Scharnegoutum verzamelt kroonkurken van frisdrank- en bierflesjes en deksels en schroefdoppen van glazen potten en flessen voor het Diabetes Fonds. De doppen en deksels dienen schoon te worden aangeleverd. Op de Terp 3 kunt u de doppen en deksels inleveren. Daarvoor is een bak/emmer beschikbaar. Op deze wijze denkt de werkgroep een bijdrage te kunnen leveren aan de gezondheid van de diabetici en aan het milieu.

Voor uw medewerking zeggen wij bijvoorbaat dank.

Inleverpunt: De Terp 3, Scharnegoutum

Meer informatie:

terug