Collecte zo. 4 februari 2024 Collecte zo. 4 februari 2024

Beter bestand tegen klimaatverandering in Bangladesh

De eerste collecte van het ZWO in het nieuwe jaar valt op zondag 4 februari en is voor Bangladesh.

Bangladesh lijdt zwaar onder klimaatverandering. Het land kampt steeds vaker met cyclonen en overstromingen, regen valt onregelmatiger en de stijgende zeespiegel zorgt voor verzilting van landbouwgrond. Boeren hebben grote moeite om te overleven.

Kerk in Actie helpt boerengezinnen om zich aan te passen aan klimaatverandering zodat ze hun oogst en inkomen veilig kunnen stellen. Zo leren zij bijvoorbeeld om gewassen op een bamboe geraamte boven de grond te verbouwen, zodat ze bij overstromingen niet wegrotten. Ook leren dorpsgemeenschappen met waarschuwingssystemen en evacuatieplannen voorbereid te zijn op rampen.

Via het programma Werelddiaconaat steunt Kerk in Actie de boeren in Bangladesh om bestand te zijn tegen klimaatverandering. Steun dit werk via de collecte of maak uw bijdrage over op NL 62 INGB 0007231321 t.n.v. ZWO Protestantse Gemeente Scharnegoutum Loenga c.a. o.v.v. collecte Bangladesh. Hartelijk dank voor uw gift.

Namens ZWO Scharnegoutum
Alexandra Spijksma

terug