Collecte 9 april

Collecte 9 april
Moldavië - Kerk helpt kwetsbare mensen

Vanwege de grote armoede in Moldavië werken veel inwoners in het buitenland. Kinderen en ouderen blijven vaak alleen achter. Kerken willen er voor deze kinderen en ouderen zijn, maar hebben weinig geld en weinig actieve kerkleden. Via partnerorganisaties ondersteunt Kerk in Actie kerkelijke gemeenten met training, advies en financiën bij het opzetten van lokale diaconale initiatieven.
In vijf dorpen in de regio Edinet worden kinderen en jongeren getraind om steun te geven en op te komen voor eenzame en zieke ouderen in hun dorp. Dat heeft een hele positieve uitwerking op zowel de jongeren als de ouderen. De jongeren zien wat ze kunnen betekenen voor anderen en krijgen hierdoor meer gevoel van eigenwaarde. Ze krijgen een training en een deel van hen doet mee aan de summerschool. De ouderen krijgen ondersteuning en zijn blij met de aandacht en hulp die er is. Tegelijkertijd bieden ze jongeren, die opgroeien zonder ouders, een plek waar ze met hun verhaal terecht kunnen.


Maak uw gift over via:

https://www.ing.nl/particulier/betaalverzoek/index.html?trxid=iUc09H5ziXzpg5ywX6j9JtTcpDd4ccaT

Of scan onderstaande QR-code:

Met vriendelijke groet,
ZWO Scharnegoutum
terug