Seizoen 2024-2025 Seizoen 2024-2025
De Winterwerkcommissie is hard aan de gang om weer een mooi programma neer te zetten voor dit seizoen. Een aantal zaken zullen hetzelfde blijven, andere worden aangepast en weer andere zullen nieuw zijn. Wel gaan we dit seizoen uit van 'opgave vooraf'.
We willen graag weten hoeveel mensen er aan een bepaalde activiteit mee gaan doen. Zijn het er weinig dan is het jammer om daar een zaal in het Swettehûs voor te gebruiken. Zijn we met veel dan willen we daar juist wel graag zitten. Zijn er 'teveel' opgaven voor een onderdeel dan zullen we proberen er een extra tijdstip bij te maken zodat iedereen de gelegenheid krijgt om mee te doen.

Het ligt in de bedoeling alle activiteiten open te zetten voor alle mensen uit het dorp en voor alle mensen uit onze omliggende stads- of streekgemeenten. We zoeken verbinding met elkaar in de breedst mogelijke zin. Ofwel 'hoe meer zielen, hoe meer vreugd'.
Wordt vervolgd.

 
terug