Maak kennis met: Maak kennis met:

‘Daar hoor ik bij en daar mag ik op passen’      

Maak kennis met kerkrentmeester Trynke Mulder


Talloze mensen zetten zich als vrijwilliger in voor onze kerkgemeenschap. Zo zijn er bijvoorbeeld kerkrentmeesters, die deel uitmaken van de kerkenraad. Maar wat doen zij nou eigenlijk? En wie zijn zij? Maak kennis met Trynke Mulder, op dit moment een van de drie ouderling-kerkrentmeesters.  

“Ik ben er best trots op dat we een behoorlijk jonge kerkenraad hebben, qua gemiddelde leeftijd maar vooral ook jong van geest, open voor verandering en nieuwe ontwikkelingen. Dat maakt de samenwerking ook fijn, vind ik. Er zit echt schwung in onze groep. 

De kerkenraad is voor veel van ons iets dat we naast onze baan doen. We blijven wel vrijwilligers, dus niet alles kan direct en soms blijven dingen liggen. Maar het kost mij eigenlijk niet eens zo veel tijd. Naast de kerkenraadsvergaderingen spreken we elkaar met de kerkrentmeesters eens in de zes weken. Verder zijn er ook een heleboel andere vrijwilligers om ons heen die veel dingen regelen en doen, voor de gebouwen, de begraafplaats, de Frissel en ga zo maar door.  

Onze taak als kerkrentmeester zou je kunnen samenvatten met wat er bij de collecte op zondagochtend gezegd wordt: “voor kerk en eredienst”. Wij zorgen voor het kerkgebouw en de andere gebouwen, het Martenshuske en de pastorie. En we zorgen ervoor dat de eredienst kan plaatsvinden: we overleggen met de kosters en regelen de zakelijke dingen voor organisten en voorgangers. Persoonlijk vind ik de contacten het leukste: met iedereen overleggen om te zorgen dat het soepel blijft lopen. Daarnaast krijg ik ook veel energie van het bezig zijn met de organisatie en de vraag hoe we dingen anders, makkelijker of leuker kunnen organiseren.  

Als ik aan het hardlopen ben, zie ik soms vanuit de verte de kerktoren van Scharnegoutum. Dan denk ik: daar hoor ik bij, en daar mag ik op passen. Dat geeft een goed gevoel.” 

Enthousiast geworden? Per september zijn we weer op zoek naar nieuwe diakenen, ouderlingen en kerkrentmeesters. Spreek Trynke of een ander kerkenraadslid aan, of mail naar de scriba, en we kijken in overleg op welke plek je iets zou kunnen betekenen.  

 

terug