Begraafplaats Begraafplaats
De begraafplaats van de Martenstsjerke is een kerkelijke begraafplaats, die oorspronkelijk onder beheer van de Hervormde gemeente viel. Momenteel berust het beheer van de kerkelijke begraafplaats bij de Protestantse Gemeente Scharnegoutum-Loënga c.a., vertegenwoordigd door het College van Kerkrentmeesters.

Het beheer van de begraafplaats is in handen van de heren Jan Fokke Plantinga, Wiggele Bakker en Tjalling Zijlstra, deze beheerders zijn door het College van Kerkrentmeesters aangesteld.
Zij zijn onder andere belast met het uitzetten van de graven en het toezicht op onderhoud en grafdelven.
De begraafplaats heeft ook een urnenveld. Degenen die daar de voorkeur aan geven kunnen asbussen/urnen laten bijzetten.
De administratie, grafregister en boekhouding van de begraafplaats wordt verzorgd door Arnold Oosterhoff.

Er wordt bij de eerste uitgifte van een graf of urnenplaats aan de rechthebbende een bewijs van grafgebruiksrecht uitgegeven, samen met het Reglement van de begraafplaats. Het graf of urnenplaats blijft echter eigendom van de begraafplaats. Ook kan het recht van begraven of bijzetten aan familieleden worden overgedragen, dit graag regelen via de administratie.
Van de in totaal 650 graven zijn er nog 80 beschikbaar. Tegenwoordig is er ook de mogelijkheid dubbel diep te begraven waardoor de capaciteit enigszins wordt vergroot. Op het urnenveld zijn 10 plaatsen beschikbaar, waarvan op iedere plaats 2 urnen kunnen staan.

De begraafplaats is uitsluitend beschikbaar voor overledenen, die op moment van overlijden in Scharnegoutum of Loënga woonachtig waren, maar ook voor diegenen die om redenen van gezondheid en leeftijd elders in een verzorgings- of bejaardenhuis moesten verblijven. Indien een familie grafrechten heeft kan die hiervan gebruik maken, ook al was de overledene niet woonachtig in Scharnegoutum.

Indien men kiest voor begraving in Scharnegoutum en hiervoor ook in aanmerking komt, dient contact opgenomen te worden met de begrafenis/verzekeringsonderneming van overledene. Deze zal vervolgens de nodige te volgen stappen nemen voor realisatie van de begrafenis.

De begraafplaats staat los van de plaatselijke begrafenisvereniging “De laatste eer”, maar heeft wel veel contact met het beheer.

Indien men wenst kan men de begraafplaats bezoeken tussen zonsopkomst en zonsondergang (kinderen onder de leeftijd van 12 jaar moeten onder begeleiding van ouderen).
 
terug