Kerkhof Kerkhof
Het kerkhof van de Martenstsjerke is een kerkelijke begraafplaats, die oorspronkelijk onder beheer van de Hervormde gemeente viel. Momenteel berust het beheer van de kerkelijke begraafplaats bij de Protestantse Gemeente Scharnegoutum-Loënga c.a., vertegenwoordigd door het College van Kerkrentmeesters.

De dagelijkse leiding van het kerkhof is in zeer goede handen van de heren Piet Kruisenga en Arnold Oosterhoff, de beheerders van deze begraafplaats, die door het College van Kerkrentmeesters zijn aangesteld.
Zij zijn onder andere belast met het uitzetten van de graven en het toezicht op onderhoud en grafdelven. Tevens verzorgen zij de administratie (register en boekhouding) van het kerkhof.
Het kerkhof heeft sinds kort ook de een urnenveld. Degenen die daar de voorkeur aan geven kunnen asbussen/urnen laten bijzetten.

Men koopt het begraafrecht of recht van bijzetten van een graf of urnenplaats. Het graf blijft echter eigendom van de begraafplaats. Ook kan het recht van begraven of bijzetten aan familieleden worden overgedragen.
Van de in totaal 650 graven zijn er nog 80 beschikbaar. Tegenwoordig is er ook de mogelijkheid dubbellaags te begraven waardoor de capaciteit enigszins wordt vergroot. Op het urnenveld zijn 27 plaatsen beschikbaar, waarvan op iedere plaats 2 urnen geplaatst kunnen worden.

Bij uitgifte van graf of urnplaats wordt een bewijs van plaatsrecht en het Reglement van het kerkhof verstrekt.
Het kerkhof is uitsluitend beschikbaar voor overledenen, die op moment van overlijden in Scharnegoutum of Loënga woonachtig waren, maar ook voor diegenen die om redenen van gezondheid en leeftijd elders in een verzorgings- of bejaardenhuis moesten verblijven. Indien een familie grafrechten heeft kan die hiervan gebruik maken, ook al was de overledene niet woonachtig in Scharnegoutum.

Indien men kiest voor begraving in Scharnegoutum en hiervoor ook in aanmerking komt, dient contact opgenomen te worden met de begrafenisvereniging/-verzekering/-onderneming van overledene. Deze zal vervolgens de nodige te volgen stappen nemen voor realisatie van de begraving.

Het kerkhof staat los van de plaatselijke begrafenisvereniging “De laatste eer”, maar heeft wel veel contact met het beheer.

Indien men wenst kan men het kerkhof bezoeken tussen zonsopkomst en -ondergang (kinderen onder de leeftijd van 12 jaar moeten onder begeleiding van ouderen).
 
terug