Collecte 05-02-2023 Collecte 05-02-2023
Collecte ZWO op 5 februari

Op 2 februari 2023 is het zeventig jaar geleden dat in Nederland de watersnoodramp plaatsvond. Pakistan was één van de landen die meteen te hulp schoot door geld in te zamelen. Met de collecte van vandaag doen we iets terug voor mensen in Pakistan die onze hulp nodig hebben. We collecteren voor een project van Kerk in Actie waarbij jongeren, vooral schoolverlaters, geholpen worden met een vakopleiding, lening en begeleiding om een eigen bedrijf op te zetten. Ook helpt Kerk in Actie jongeren die een universitaire studie willen volgen, om zich voor te bereiden op de toelatingstest die daarvoor geldt.

Het doel van dit project is niet alleen om jongeren economisch zelfstandig te maken, maar ook om jongeren met verschillende religieuze achtergronden bij elkaar te brengen, waardoor er meer onderling begrip ontstaat. Sana Amat is één van de jongeren die een training volgde om mobieltjes te repareren. Ook kreeg zij hulp om haar eigen reparatiewerkplaats te starten. Zij is nu de eerste vrouw in Pakistan met een reparatie lab voor mobiele telefoons.

Met uw bijdrage in de collecte steunt u het werk van Kerk in Actie en geeft u jongeren in Pakistan de mogelijkheid om een toekomst op te bouwen. Hartelijk dank!

Namens de ZWO Scharnegoutum 
terug