Winterwerk Winterwerk

Winterwerk 2021-2022

Thema: Het GOEDE leven

 

… in evenwicht met heel de schepping, rijkdom, voedsel, natuurlijke hulpbronnen eerlijk verdeeld, en werken aan een duurzame wereld. … niet gebaseerd op succes, status en rijkdom.

Kwetsbaarheid en moeilijkheden hebben een plaats. God maakt het leven goed in die zin dat hij ons ziet als ‘goed’: het licht van zijn vergeving valt over ons leven… ziet dat er heel anders uit nu door de corona-crisis de hele wereld op zijn kop is komen te staan?

Wat willen we anders dan vóór corona en waarnaar verlangen we hartstochtelijk terug? … waar draait het nu eigenlijk om? Wat vinden we écht belangrijk?
Samenleven, liefde, vriendschap, vul maar in. En hoe kan dat tot bloei komen?
Dit thema zal (opnieuw) de leidraad zijn van de meeste activiteiten in het nieuwe seizoen.

Praktisch
Leden van De Slachsang kunnen zich aanmelden via het mailadres winterwerk@deslachsang.nl
Leden van Scharnegoutum-Loënga kunnen zich aanmelden via mailadres winterwerk@pknscharnegoutum.nl  of via een briefje in de brievenbus bij het Martenshuske.

Graag ontvangen we uw aanmelding voor 21 september.

Bij alle activiteiten wordt rekening gehouden met corona-maatregelen indien die gelden.

Activiteiten gezamenlijk

40+ gespreksgroep: ‘Het Oude Testament met andere ogen’
Twee jaar geleden lazen we met deze groep (bestaande uit veertigers én vijftigers) met plezier een boek over Maria Magdalena door de ogen van een romanschrijfster. Dit seizoen bespreken we een boek over het Oude Testament van de Joods-Israëlische romanschrijver Meir Shalev, met de titel In den beginne. Meir Shalev beschrijft alle ‘eerste keren’ in de Bijbel: de eerste lach, de eerste traan, de eerste koning, de eerste kus… Hij kruipt in de huid van de Bijbelse passages en laat zien wat een spannende, mooie, hartverscheurende, soms wrede en soms tedere literatuur het Oude Testament eigenlijk is. Meir Shalev is weliswaar joods, maar niet gelovig, en daarom leest hij zonder de christelijk-gelovige bagage die wij vaak met ons meedragen. Dat levert heel verrassende gezichtspunten op!

Wanneer:     4x woensdagavond (of in overleg op een andere avond)
Waar:           Martenshuske, Scharnegoutum
Kosten:        Aanschaf van het boek, nieuw €21,- of tweedehands
Maximaal aantal deelnemers: 12
Meer informatie bij: ds. Lieke Weima, predikant@pknscharnegoutum.nl

30+ gesprekgroep: ‘Mensen van de weg’
Dit jaar willen we met de 30+ gespreksgroep (bestaande uit dertigers én veertigers) een paar avonden kiezen uit het programma Mensen van de weg, ontwikkeld door Lazarus, ‘een platform voor christenen binnen én buiten de kerk die zoeken naar relevantie, vernieuwing, emancipatie en sociale gerechtigheid’.

Iedereen is op zoek. Hoe ga ik om met stress? Met wie verbind ik me? Hoe wordt mijn omgeving mooier? Iedereen gaat hier op z’n eigen manier mee om. Veel mensen vinden inspiratie in de weg die Jezus ging. In Mensen van de weg onderzoek je hoe hij het leven doorliep en welke keuzes hij maakte. Wat dreef hem? Hoe maakte hij verschil? Mensen van de weg is niet discussiëren over ideeën: niemand weet het beter of slechter. Je onderzoekt met een groepje een belangrijke levensweg en vraagt je af of je daar wat mee kunt. Ben je benieuwd naar hoe Jezus heeft geleefd en of dat ook jou kan inspireren? Dan is Mensen van de weg iets voor jou.

In vier avonden staan vragen centraal als ‘Waar kom ik vandaan?’, ‘Hoe reageer ik op verlies?’, ‘Mag ik er zijn?’, ‘Met wie ga jij om?’ en ‘Hoe maak ik mijn omgeving mooier’? We zouden het leuk vinden als er zich nieuwe mensen bij de groep aansluiten om zich samen met ons in deze vragen te verdiepen!

Wanneer:     4x maandagavond (of in overleg op een andere avond)
Waar:           Martenshuske, Scharnegoutum
Kosten:        geen
Maximaal aantal deelnemers: 12
Meer informatie bij: ds. Lieke Weima

Filosofiegroep
Voordat Corona een voorlopig einde maakte aan alle activiteiten, bestond er in de Slachsang een filosofiegroep van zo’n 10 deelnemers, die een aantal keren per seizoen bij elkaar kwamen.

Die groep gaat weer van start. We buigen ons dit seizoen vijf avonden over een hoofdstuk uit het boek “De troost van de filosofie”, geschreven door Alain de Botton. Het aardige van dit boek is o.a. dat het zeer toegankelijk geschreven is, wat bij filosofie bepaald niet altijd het geval is. Daarnaast wordt bij elke behandelde filosoof heel concreet de koppeling naar ons leven hier en nu gemaakt.

Deze groep zit in principe vol. Mocht het u echter mooi lijken om mee te doen, laat u dit dan even aan mij weten: dan kunnen we zien of er voldoende animo is om eventueel een tweede groep van start te laten gaan.

Wanneer:     maandag 11/10, 22/11, 24/1, 28/2 en 28/3
Tijd:             20.00 – 21.30
Waar:           Gebouw 1880, Britswert
Kosten:        aanschaf boek “De troost van de filosofie”.
Maximaal aantal deelnemers: 10            (VOL)
Meer informatie bij: ds. Reinier Nummerdor

Kennismakingscursus Zenmeditatie
Zazen (=zitmeditatie) is een bijzondere vorm van meditatie, die op allerlei gebied een positief effect kan hebben: meer rust in je hoofd, meer aandacht voor de wereld om je heen, een manier om jezelf beter te leren kennen, een mogelijkheid om je geloofsleven te verdiepen.

Om maar eens wat te noemen.
De cursus bestaat uit zes bijeenkomsten van anderhalf uur.

We leren de juiste zithouding, het volgen van de ademhaling, maken kennis met loopmeditatie (kinhin) en met een eenvoudige vorm van de theeceremonie. Ook komt het reciteren van de Hartsoetra aan bod. Over deze leerrede heeft de Vietnamese Zenmeester Thich Nath Hanh een klein, toegankelijk boekje geschreven: “Vorm is leegte, leegte is vorm”.  Van de deelnemers wordt verwacht dat ze dit boekje zelf voorafgaand aan de cursus aanschaffen. Het kan via de boekhandel of internet besteld worden en kost ongeveer 12,50 euro. Voorafgaand aan elke bijeenkomst leest men thuis een gedeelte door. Daarover gaan we dan met elkaar in gesprek.

Wanneer:     dinsdag 28/9, 5/10, 12/10, 19/10, 2/11 en 9/11
Tijd:             19.30 -21.00
Waar:           Dûnspleats De Wite Fûgel (Tsjerkebuorren 9 Easterwierrum)
Kosten:        25 euro.
Maximaal aantal deelnemers: 16
Meer informatie bij: ds. Reinier Nummerdor

Kloosterweekend
8-10 oktober 2021 Clarissen Nijmegen. Dit weekend zit helaas al vol. U kunt uw interesse kenbaar maken voor de reservelijst of voor evt. een kloosterweekend najaar 2022.
Meer informatie bij: Wietske Brandinga, w.brandinga@gmail.com

29 april-1 mei 2022 Trappisten Zundert

Van 29 april t/m 1 mei zijn we van harte welkom in abdij Maria Toevlucht in Zundert.
Een kleine 20 jaar geleden kwam ik hier voor het eerst. Sinds die tijd ben ik er als het enigszins kon met groepen gemeenteleden uit Leeuwarden en Grou elk jaar een keer op bezoek geweest.

Een prachtige plek om wat tot jezelf te komen. De stilte te ervaren. In het kleine Sterrenbos achter het klooster te wandelen. De getijdendiensten bij te wonen. ’s Ochtends vroeg mee te doen aan het half uurtje Zenmeditatie in de prachtige zendo. En ’s avonds na de Completen nog met elkaar wat ervaringen uit te wisselen onder het genot van een glas trappistenbier (“Zundert”) dat op het terrein van het klooster wordt gebrouwen.

Voor meer informatie over het klooster verwijs ik u naar hun website: www.abdijmariatoevlucht.nl

Wanneer:     vrijdag 29 april t/m zondag 1 mei 2022
Waar:           abdij Maria Toevlucht in Zundert
Kosten:        ongeveer 100 euro, exclusief gedeelde autoreiskosten.
Maximaal aantal deelnemers: 12 (dat is het maximale aantal voor een groep)
Meer informatie bij: ds. Reinier Nummerdor

Kleasterkuier Nijkleaster
Elke woensdag is er een kleastermorgen in Jorwert. Zo’n ochtend begint met een korte viering van ongeveer 25 minuten. Daarna maken we tijdens de koffie kennis met elkaar. Aansluitend wandelen we een uur, gedeeltelijk in stilte en gedeeltelijk aan de hand van een bezinningsvraag, die met de thematiek van de viering van die dag te maken heeft. Tijdens de lunch wisselen we wat uit over wat een en ander met ons heeft gedaan.

Ik draai al enige jaren als gastvoorganger mee en doe dat elke keer weer met erg veel plezier.
Het is mooi om te zien hoe er tijdens zo’n morgen iets groeit in de groep die dan aanwezig is.

De groep is altijd samengesteld uit min of meer vaste gasten en gasten die eens komen aanwaaien (en daarna meestal weer terugkomen). Misschien vindt u het wel mooi om het een keer mee te maken, maar was de drempel om er alleen op af te stappen wat hoog. Of is het er gewoon nog niet van gekomen. Samen op stap met een aantal gemeenteleden uit Scharnegoutum en de Slachsang naar Jorwert kan de drempel mogelijk wat verlagen.

Groepen/groepjes wordt altijd gevraagd om te reserveren, omdat de kans anders aanwezig is dat niet iedereen er meer inpast (de vieringen vinden plaats in het koor van de Redbadtsjerke).
We hebben in principe een reservering geplaatst voor 13 oktober en 11 mei.
Uiteraard bent u ook van harte welkom als u er al eens eerder bent geweest!

Wanneer:     woensdagochtend 13 oktober en woensdagochtend 11 mei
Waar:           Redbadtsjerke Jorwert
Kosten:        er wordt een bijdrage van 5 euro gevraagd
Maximaal aantal deelnemers: 12
Aanmelden uiterlijk 1 maand van tevoren.
Meer informatie bij: ds. Reinier Nummerdor

Filmmiddag
Samen een film kijken op een winterse zondagmiddag. En daarna gezellig met elkaar eten en tijdens de maaltijd nog wat napraten over wat we gezien hebben. Dat lijkt ons wel een mooi idee!

We hebben twee films uitgekozen, waar volgens ons wel het nodige over te zeggen valt: Down to earth (ism Groene kerkcie. Scharnegoutum) en Jésus de Montréal (een moderne versie van het lijdensverhaal).

We maken allemaal iets te eten klaar en nemen dat mee om met elkaar te delen.

Aanmelden vooraf is gewenst; we kunnen dan ook even overleggen wie wat klaar maakt.
Mocht u wel de film willen zien, maar niet mee willen eten, dan bent u uiteraard ook van harte welkom.

Wanneer:     16 januari (Down to earth) en 27 maart (Jésus de Montréal)
Tijd:             16.00 – 19.30
Waar:           Us Honk, Britswert
Kosten:        geen
Maximaal aantal deelnemers: 25
Meer informatie bij: ds. Reinier Nummerdor

zondagmiddag 16 januari: Down to earth
‘Een koppel en hun drie jonge kinderen verlaten hun kosmopolitische leven en reizen de wereld rond op zoek naar een nieuwe kijk op het leven. Tijdens hun vijfjarige reis leven ze samen met enkele van de oudste inheemse gemeenschappen op de planeet. Ze leggen hun ontmoetingen met de oudere stamleden vast die nog nooit eerder zijn gefilmd of geïnterviewd. Zonder crew of schema, slechts één rugzak en één camera per stuk. En de nieuwsgierigheid om te luisteren.

DOWN to EARTH is een spiegel voor de mensheid, een aangrijpende en tijdige reflectie op onze ‘beschaafde’ wereld. De film nodigt ons uit om de wereld te zien door de ogen van de Earth Keepers. Het neemt ons mee op een innerlijke reis, die ons opnieuw verbindt met de bron en het wederzijdse pad dat we bewandelen. Na eeuwenlang onder de radar van onze moderne samenleving te hebben geleefd, zien de Earth Keepers dat het nu tijd is om een stap voorwaarts te zetten en hun inzichten te delen met degenen die bereid zijn te luisteren. DOWN to EARTH is zowel een wake up call als een heropleving van de hoop voor onze toekomstige wereld.’

Zondagmiddag 27 maart: Jésus de Montréal
‘Een priester in Montréal organiseert jaarlijks een passiespel. Omdat de belangstelling ervoor terugloopt, vraagt hij een acteur om het lijdensverhaal van Jezus nieuw leven in te blazen.

Deze acteur, die zelf de rol van Jezus op zich zal nemen, verzamelt een groepje medespelers om zich heen. Ze komen met een verrassend nieuwe invulling, die niet alleen kan rekenen op veel publiek, maar die bij de kerkelijke autoriteiten zorgt voor de nodige bedenkingen. Gaandeweg de film lopen het lijdensverhaal van Christus en de verwikkelingen rondom het passiespel steeds meer in elkaar over. De geschiedenis lijkt zich te gaan herhalen.

Een bijzondere film, waarin alle elementen, zoals de verzoeking door de duivel en het laatste avondmaal, uit het lijdensverhaal aanwezig zijn. Een film die bij uitstek geschikt is om in de veertigdagentijd met elkaar te zien en er over na te praten.’

Rondom10
Een ochtend voor gesprek, koffie en verdieping voor iedereen die op woensdagochtend de handen vrij heeft.

Drie ochtenden in het najaar gaan we met elkaar in gesprek aan de hand van een aflevering van het KRO/NCRV-programma ‘De verwondering’. In dit programma interviewt Annemiek Schrijver gasten uit hele verschillende hoeken over thema’s die met levensbeschouwing en levenskunst te maken hebben. We bekijken met elkaar een paar fragmenten uit een aflevering en praten daar aan de hand van gespreksvragen in kleine groepjes over door. Ook lezen we met elkaar de ‘inspiratietekst’ die elke interviewgast naar het programma meebrengt.

De eerste drie ochtenden in 2022 is er een lezing door een gastspreker, waarvan in ieder geval één u welbekend. De laatste ochtend is gereserveerd voor speelse gezelligheid.

Woensdag 29 september          10:00-11:30           De Verwondering (1)  o.l.v.  ds. Lieke Weima
Woensdag 27 oktober               10:00-11:30           De Verwondering (2)  o.l.v.  ds. Lieke Weima
Woensdag 24 november           10:00-11:30           De Verwondering (3)  o.l.v.  ds. Lieke Weima
Woensdag 26 januari                10:00-11:30           Ds. Sytze Ypma uit Franeker over Etty Hillesum
Woensdag 23 februari               10:00-11:30           Kees de Dreu uit Leeuwarden over Bonhoeffer
Woensdag 23 maart                  10:00-11:30           Ds. Tjeerd de Boer uit Leusden over de kerk in China
Woensdag 27 april                     10:00-11:30          Spelletjesochtend o.l.v. Coby de Boer

Waar:           Swettehus of Martenstsjerke, Scharnegoutum, afhankelijk van het aantal opgaven
Kosten:        Geen
Maximaal aantal deelnemers:              30 voor de Verwondering-ochtenden en de spelletjesochtend,
Geen maximum voor de sprekersochtenden
Meer informatie bij: ds. Lieke Weima

Foto Workshop
Net als eerdere jaren is er twee keer de gelegenheid om op pad te gaan onder leiding van een professionele fotograaf buiten in de natuur. Je leert hoe je de schoonheid van de natuur vast kunt leggen en fotograferen te gebruiken als een manier van stilstaan en heel goed kijken en genieten van de wereld om je heen.

Wanneer:     Een zaterdag in oktober, ’s avonds – o.l.v. Baukje Bosma, fotograferen in de avondschemering

Wanneer:     Een zaterdag in het voorjaar – o.l.v. Fiona van Netten

Meer informatie bij: Ytsen Tamminga, yenbtamminga@ziggo.nl

Boerderijbezoek
In het voorjaar is er een excursie naar het biologisch melkveebedrijf van fam. Nauta in Easterwierum. Sietse Nauta geeft een rondleiding en beantwoordt vragen over circulair boeren.

Wanneer:     Zaterdagmiddag in april 2022, exacte datum en informatie volgt na opgave
Waar:           Tsjerkebuorren 9, Easterwierrum
Meer informatie bij: Wietske Nauta, wrnauta70@gmail.com

Gesprek over ‘Duurzaamheid in de praktijk’
Wat doe ik om rekening te houden met duurzaamheid en wat doe jij?

Samen in gesprek wat we zelf praktisch kunnen doen om te zorgen voor de aarde. Inclusief een mini workshop ‘zelf allesreiniger maken’.

Wanneer:     najaar 2021 op een doordeweekse avond
Waar:           Martenshûske, Scharnegoutum
Meer informatie bij: Wietske Nauta, wrnauta70@gmail.com

Breicafé
Vanaf 7 september hopen we weer op de dinsdagmiddag bij elkaar te komen in het Martenshûske in Scharnegoutum. Hier haken/breien we voor een goed doel, nl. het Troostdekentje. Dit is een landelijk gebeuren, in het hele land wordt hiervoor geijverd. Alle deelneemsters aan Het Troostdekentje breien en haken deken(tje)s en knuffels voor zieke kinderen en hun broertjes en zusjes als troost in bange tijden. Als de dekens klaar zijn worden ze verzameld en vanaf een centraal adres verstuurd naar de kinderen. Op dit adres komen aanvragen binnen van ziekenhuizen, woonvormen of particulieren. En rondom 5 dec. worden knuffels uitgedeeld aan kinderen van minima-groepen. Mocht u zin hebben om ook mee te doen, kom dan gerust langs op dinsdagmiddag van 2-4 uur. U bent van harte welkom (aanmelden hoeft niet).

Wanneer:     dinsdagmiddag vanaf 7 september
Tijd:             14:00 – 16:00
Waar:           Martenshûske
Meer informatie bij: Geartsje Louwsma (geartsje08@hotmail.com) en Froukje Jellema (jelstel@gmail.com).

Dankdag met Cees Buisman
Samen eten in de kerk, wie wil dat nou niet met Dankdag. Ook deze keer willen we met het vieren van Dankdag op 7 november stilstaan bij de groei en bloei van alles wat de aarde ons te bieden heeft. We beginnen om 16.00 uur met de dankdaglezing door de heer Prof. Cees Buisman. Als directeur van het Wetsus instituut zal hij ons zijn visie geven op de toekomst wat betreft de watervoorziening, waterzuivering en alles wat daar aan annex is. Naast de lezing is er ruimte voor vragen. Ook zal er ruimte zijn voor muziek. Na de maaltijd is er een korte Vesper.  Deze Vesper kan ook alleen worden bezocht en wordt verzorgd door onze eigen predikant. Met uw diëet wensen kan rekening worden gehouden.

Wanneer:     Zondag 7 november
Tijd:             16:00
Waar:           Martenstsjerke Scharnegoutum
Kosten:        10 euro p.p. voor de maaltijd
Maximaal aantal deelnemers: 60
Meer informatie bij: Gerrit Schott (gschott31@gmail.com) tel. 06 – 8138 1369

Koffiedrinken Martenshûske
Iedere maandagochtend van 10:00 tot 12:00 (feestdagen uitgezonderd) is het Martenshûske in Scharnegoutum open voor een kopje koffie voor wie maar wil. Je kunt zo binnenlopen, opgeven is niet nodig.

Meer informatie bij: Anna Luimstra, anna.luimstra@gmail.com

Zoeken naar Zin, Easterwierrum
Behoefte aan gesprek over levensvragen, verdieping, spititualiteit en geloof? Je bent van harte welkom om eens vrijblijvend aan te sluiten. We gebruiken verschilende werkvormen ( o.a sacrale dans en meditatie) in een persoonlijke en rustige sfeer.

Wanneer:     eerste dinsdagavond in de maand
Waar:           Dûnspleats De Wite Fûgel Easterwierum
                    (gezamenlijk vervoer vanuit in ieder geval Scharnegoutum)
Meer informatie bij: Wietske Zeilstra- Nauta (06 – 2543 2428)

Alleen voor Scharnegoutum-activiteiten

Samen eten
Een aantal jaren zijn wij als PKN gemeente in Scharnegoutum met een soort ‘round table idee’ in de winterperiode met een groep leden op drie avonden aan het eten in groepjes van wisselende samenstelling. Het idee erachter is om elkaar beter te leren kennen en over de actuele dingen van het leven en de kerk te praten en natuurlijk gezellig met elkaar te eten. Want dat verbindt.

Om een evenwichtige verdeling van de taken te krijgen werken we in wisselende groepen van zes personen of een veelvoud hiervan. Ieder groepje van twee personen zorgt voor een bijdrage aan de avond in de vorm van de bereiding van óf het voorgerecht óf het hoofdgerecht óf het toetje. Elk groepje van twee verzorgt dus ieder onderdeel éénmaal in het seizoen. Men kan zich opgeven als echtpaar, als koppel of als individu. De organisatie zorgt voor de planning en geeft u deze tijdig door.

We starten na de herfstvakantie (begin november) en de afsluitende derde keer is rond half februari. Van de geprogrammeerde data kan in onderling overleg worden afgeweken. De praktijk leert dat dit ook regelmatig gebeurt. Schroom niet om u op te geven ook al bent u alleen. Wij nemen contact met u op bij het maken van het programma.

Wij hopen weer op een grote groep, om gezellig met elkaar samen te zijn.
Bij de aanmelding graag vermelden: Naam, met hoeveel personen, heeft u al een samen eten partner?, mailadres en telefoonnummer.
Meer informatie bij: Wietske Brandinga (w.brandinga@ziggo.nl) en Gerrit Schott (gschott31@gmail.com)

Groothuisbezoeken: ‘Is goed hetzelfde als gelukkig?’
We hopen dat dit jaar de groothuisbezoeken wél door kunnen gaan. Aan de hand van stereotype beelden van het goede leven die we dagelijks krijgen voorgeschoteld (rijk, succesvol, gelukkig) gaan we met elkaar in gesprek. Wanneer kunnen we het leven eigenlijk als ‘goed’ bestempelen?

Als u het fijn vindt om een keer persoonlijk huisbezoek te ontvangen, geef dat dan gerust aan bij uw opgave.

Wanneer:     begin 2022 op een avond of ochtend
                    (na opgave krijgt u een aantal datumvoorstellen waarop u kunt inschrijven)
Waar:           bij gemeenteleden thuis in Scharnegoutum,
                    geeft u bij opgave ook even aan als u uw huiskamer beschikbaar wilt stellen.
Maximaal aantal deelnemers: 10 per groepje, aantal groepjes afhankelijk van aantal opgaven
Meer informatie bij: ds. Lieke Weima

Kinderkerk (voor kinderen van de basisschool)
Dit seizoen zal er iedere 1e – en 3e zondag van de maand Kinderkerk zijn. De 1e zondag van de maand aan de hand van het thema van de Nieuw Vieren dienst. De 3e zondag van de maand blijft Club op Zondag en verzamelen wij in het Martenshúske. Samen vieren, ervaren en beleven van de eeuwen oude Bijbelverhalen en prachtige feesten die bij ons christelijk geloof horen. In de adventstijd en de veertigdagentijd is er iedere zondag kinderkerk en doen we een project.

Meer informatie bij: Petra Ypma, petraatje78@hotmail.com

JOP (12-15 jaar)
JOP staat voor Jongeren Ontmoetings Plaats en is een enthousiaste, laagdrempelige jongerenclub binnen onze kerk. We zijn vooral een doe-club. Een greep uit ons programma voor het seizoen 2021/2022 is: quiz-avond, game-challenge, kerstworkshop, filmavond, koken voor een sobere maaltijd, kerstworkshop, BBQ en een uitje naar een grote stad. Ontmoeting, plezier en respect staan hierbij centraal. JOP is er voor jongeren van de eerste t/m de derde klas van het voortgezet onderwijs. We starten op 12 september en dan gaan we waterskiën!

Meer informatie bij: Akkerie Prins, akkerie23@gmail.com

Sobere maaltijd
In de week voor Pasen zijn alle gemeenteleden welkom in het Swettehûs voor een maaltijd die bereid is door de JOPpers. We laten zien dat sober ook lekker kan zijn en starten zo de Stille Week met samenzijn en een moment van bezinning.

Wanneer:          Maandagavond 11 april 2022
Waar:                Swettehûs, Scharnegoutum

Meer informatie bij: Akkerie Prins, akkerie23@gmail.com

terug