Paasproject 2023 Paasproject 2023

Paasproject Kerk helpt kwetsbare mensen in Moldavië

Vanwege de grote armoede in Moldavië werken veel inwoners in het buitenland. Kinderen en ouderen blijven vaak alleen achter. Kerken willen er voor deze kinderen en ouderen zijn, maar hebben weinig geld en weinig actieve kerkleden. Via partnerorganisaties ondersteunt Kerk in Actie kerkelijke gemeenten met training, advies en financiën bij het opzetten van lokale diaconale initiatieven.

In vijf dorpen in de regio Edinet worden kinderen en jongeren getraind om steun te geven en op te komen voor eenzame en zieke ouderen in hun dorp. Dat heeft een hele positieve uitwerking op zowel de jongeren als de ouderen. De jongeren zien wat ze kunnen betekenen voor anderen en krijgen hierdoor meer gevoel van eigenwaarde. Ze krijgen een training en een deel van hen doet mee aan de summerschool. De ouderen krijgen ondersteuning en zijn blij met de aandacht en hulp die er is. Tegelijkertijd bieden ze jongeren, die opgroeien zonder ouders, een plek waar ze met hun verhaal terecht kunnen.

Geef in de collecte en geef ouderen en jongeren in Moldavië via Kerk in Actie de zorg en aandacht die niemand anders hen kan geven. Van harte aanbevolen.

Spaardoosjes

De spaardoosjes kunnen Paaszondag 9 april worden ingeleverd in de Kerk. Mocht dat niet lukken dan kunt u het brengen bij Brechtsje Posthumus, Lange Achte 55, Johan-Peter Luimstra, Willem Santemastrjitte 20 of Alexandra Spijksma, Lange Achte 53.
De opbrengst van de spaardoosjes gaat naar bovenstaand project in Moldavië.

Opbrengst amaryllisbollen

De opbrengst van de amaryllisbollen van afgelopen december hebben 292 euro opgeleverd. Een mooie opbrengst! We hebben 300 euro overgemaakt naar Kerk in Actie.

ZWO Scharnegoutum

terug