Meiinoar oant miel Meiinoar oant miel
Graach Dien nodigt u uit voor:

Een gezellig samenzijn tussen Sinterklaas en Kerst, met deze keer een 'Stoofpotjes buffet' waarvan u zeker zult genieten. Ook nu weer verzorgd door Teake Posseth van de Trilker in Poppenwier.

In onde doelstelling is het sociale aspect minstens zo belangrijk als het vullen van de maag. U krijgt dan ook ruim de tijd om gezellig met elkaar te 'keuvelen'. 
De kosten van deelname bedragen € 15,00 p.p.
Bij opgave a.u.b. aangeven of u gehaald en gebracht wilt worden.

Opgave bij:
Anna Luimstra - 0515-420163, Baukje de Groot - 0515-422351,
Joke Leeverink - 0515-411329 of Geart Bos - 0515-416753.
Mailen mag ook naar: graachdien@pknscharnegoutum.nl
 
terug