ds. Jur Majoor ds. Jur Majoor
Op zondag 11 juli 1982 werd ds. Jur Majoor bevestigd als predikant in Scharnegoutum c.a.
en Bozum c.a. 
Op zondag 10 juli 2022 wordt er stil gestaan bij dit 40-jarig jubileum tijdens een
kerkdienst in de Nicolaaskerk van Gauw. Ook vanuit Scharnegoutum gaat er een kleine delegatie naar toe.
terug