Corona Corona
Door de aangescherpte coronaregels zijn voorlopig alle onderdelen van het winterwerk voor een bepaalde termijn vervallen of opgeschorst. Zo ook de groothuisbezoeken. In het Moderamen van 19 januari jl. hebben we besloten er voor seizoen 2021/2022 volledig van af te zien. We hopen dat het komend seizoen wel door kan gaan.

Rondom-10 eind januari 2022 met Sytze Ypma gaat ook niet door. Op 25 januari komt er een nieuwe persconferentie, we hopen dat er dan wat meer duidelijk wordt.
 
terug