Ambtsdragers Ambtsdragers
Op zo. 18 september a.s. zullen er weer een aantal ambtsdragers uit actieve dienst gaan en zullen anderen worden bevestigd en hun taken overnemen.

Vertrekkende ambtsdragers zijn:
voorzitter Kerkenraad André Grolleman,
voorzitster Pastorale Raad Betty Tamminga, ouderling Janke van der Meer en diaken Nanne Greven.
Nieuwe ambtsdragers worden: voorzitter kerkenraad Johan Ypma, ouderling Jan Cnossen, ouderling Jaike Sijbesma en diaken Bea Atsma.
We bedanken alle vertrekkende ambtsdragers voor hun jarenlange inzet en de verrichte werkzaamheden en we heten de nieuwe ambtsdragers van harte welkom in ons team.

Hebt u, als gemeentelid, goed gemotiveerde bezwaren hebt tegen één van deze voorgestelde kandidaten dan verzoeken wij u dit schriftelijk (brief of mail) kenbaar te maken bij de voorzitter van de kerkenraad of bij de scriba vóór 1 september a.s.

Verder doen we graag nog een oproep aan alle 'jongere' gemeenteleden: in 2023 nemen in principe 10 ambtsdragers afscheid en wat zou het mooi zijn als dat aangevuld kan worden met 'jongeren'. Denk er eens over na en meld je aan.
Namens de kerkenraad,
de scriba
 

terug